Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
252 posty 666 komentarzy

Co nam niesie los?

Docent zza morza - Ostrzegam - powielanie kremlowskich majaków akceptuję tylko z dopiskiem "jako rosyjski agent wpływu" - inaczej wypad. O ich metodach, chwytach i argumentach - patrz: http://prognozydocenta.salon24.pl/630598,jak-sobie-radzic-z-ruskim-trollem

Dyktat Rotszyldów (2) – „To koniec waszej Europy!!!"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mamy już dowody, że celem masowej migracji - uruchomionej i opłaconej przez Rotszyldów - jest pozbawienie państw unijnych resztek suwerenności.

 Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

Czasem wzruszam się przed komputerem -  bo nie wiem, co byśmy dziś zrobili bez dostępu do internetu. crying

Bo niekiedy wydawanie tysięcy miliardów na kontrolę informacji niewiele znaczy wobec okruchów prawdy wygrzebanych przez „dawidów” w konfrontacji z „goliatami” tego świata.

W obliczu bezprecedensowej muzułmańskiej inwazji na Europę długo doszukiwaliśmy się brakujących elementów układanki i budowaliśmy łańcuchy poszlak - głowiąc się nad przyczynami i celami tego migracyjnego tsunami - ale nic nigdy nie zastąpi dowodu o sile „the smoking gun” – wypowiedzi osoby wtajemniczonej w plany globalnej banksterskiej międzynarodówki.

A nagłośnienie takiej wypowiedzi w dobie internetu – niezależnie od skali i wagi źródła przekazu – może dotrzeć do milionów ludzi, asymetrycznie niwelując przewagę pieniądza i zakulisowe wpływy GRUPY TRZYMAJACEJ SWIATOWA WŁADZE.

Otóż portal www.thenewamerican.com właśnie nagłośnił dwie wypowiedzi pewnego globalistycznego "insidera":

Peter Sutherland, the United Nations special representative of the secretary-general for international migration, is hopping from one pulpit to the next, preaching the message that the refugee tsunami proves national sovereignty is an “illusion, a mere shibboleth” that must be done away with.

Moreover, says Sutherland, the United States and the European Union “have not merely a moral but a legal obligation to protect refugees.” And that means, he makes quite clear, that the United States and EU are obligated to take in an unspecified quota — but potentially millions — of refugees and migrants,,, (…)

“I will ask the governments to cooperate, to recognize that sovereignty is an illusion — that sovereignty is an absolute illusion that has to be put behind us. The days of hiding behind borders and fences are long gone.” (…)

http://www.thenewamerican.com/world-news/item/21730-insider-eu-u-s-must-take-more-refugees-get-rid-of-sovereignty

Bombą”, którą właśnie zdetonował ten człowiek, będący wcześniej czołowym banksterem (Goldman Sachs) oraz członkiem wielu wpływowych globalnych stowarzyszeń, jest otwarte stwierdzenie, że obecny niekontrolowany napływ imigrantów ma wymusić na krajach Europy tak szerokie i głębokie wyrzeczenie się resztek suwerenności, by mogły one stać się elementami globalnej układanki, gdzie „a centralized international government eventually subsumes the remaining vestiges of sovereignty and people awaken to discover that they have lost their liberty, independence, and self-governance.”

No bo “Unia” uzurpuje sobie dziś prawo decydowania o tym ilu “uchodźców” mają przyjąć poszczególne kraje członkowskie - niezależnie od ich woli oraz niezależnie od woli samych „uchodźców”. Czy tylko ja widzę tu początek globalnej dyktatury?

Bo czym jest w zasadzie suwerenność państwowa?

„Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.” (...) https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwerenno%C5%9B%C4%87

Ale na czym tak naprawdę polega ta suwerenność? Możemy o niej mówić, gdy jakieś państwo  dysponuje pewnym monopolem, w celu zapewnienia swej ludności poniższych kwestii:

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”
Ale dzisiaj te funkcje są systematycznie ”rozmywane”, zaś europejskie państwo narodowe coraz bardziej staje się karykaturą  samego siebie – tzn. nadal istnieje pro forma, ale zamiast być instrumentem wspierania aspiracji danego narodu, pod rządami rotszyldowskiej Unii Europejskiej coraz częściej staje się pasem transmisyjnym do globalistycznej układanki.

Ale dlaczego Rotszyldowie chcą odebrać państwom narodowym jak najwięcej atrybutów suwerenności?

Ponieważ ich celem jest NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, czyli

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

I dlatego najpierw muszą zwalczyć naturalne skloności ludzi do identyfikowania się ze swoją rodziną, swoją ojczyzną oraz swoimi tradycjami:

 Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

A wartości te rozkwitają pod opieką własnego państwa narodowego,
wspierającego własną kulturę i własny biznes.

1.  Spójrzmy teraz na kwestię ”terytorium w Unii Europejskiej.

Układem z Schengen państwa członkowskie w praktyce zostały pozbawione kontroli nad tym, kto ma prawo przebywać na „ich” terytorium, a ponadto istniejące granice zostały „porozmywane” poprzez utworzenie transgranicznych regionów, o których "na razie" zbyt głośno się nie mówi.

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

A po wyodrębnieniu tych transgranicznych regionów (i późniejszym ich oddzieleniu się) polską resztówkę to eurokraci arbitralnie podzielili sobie na sześć dosyć słabo ze sobą powiązanych regionów wewnętrznych.

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

„Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NUTS  (fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, http://pl.wikipedia.org/wiki/NUTS

Obecnie Unia w praktyce traktuje wspólnotę jako organizm składający się z 98 wielkich regionów, mimo istnienia „dla picu” takich instytucji unijnych, jak szeroko nagłaśniana Rada Europy (gdzie spotykają się i „debatują” przywódcy krajów członkowskich – to właśnie tam „szefem” jest nasz „król Europy”)
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/wielkim-krokami-nadciaga-cichy-rozbior-polski/

Taka to przyszłość czeka ”polski materiał etnograficzny, czasowo zajmujący określone terytorium”, w „nowym wspaniałym świecie”zjednoczonej Europy.

2. Drugą kwestią jest  wyłączne prawo stosowania przymusu” na swoim terytorium przez suwerenne państwo. I tutaj mamy osławioną ustawę 1066, uchwaloną przez sejm w konspiracji przed polską opinią publiczną:

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

3. No dobrze, ale po co Rotszyldom muzułmańscy imigranci w Europie?

Piszę  świadomie „muzułmańscy”, ponieważ chrześcijańskich uchodźców (uciekających zwykle przed terrorem islamistów) nie wolno nam preferować – bo „ludzi tych nie wolno dzielić na lepszych i gorszych, gdyż wszyscy ludzie są równi” – prawde, jakie to ładne i budujące? A więc mają tu dotrzeć i osiedlić się muzułmanie. Ale po co?

Ano dlatego, że po niepowodzeniu pierwszej rotszyldowskiej fali rewolucyjnej, gdy narody europejskie usiłowano podzielić od środka wg. marksistowskiej logiki „walki klas”, rozpętano drugą (tym razem już pod postacią marksizmu kulturowego) – czyli „walkę płci”, gdzie w roli "uciskanej klasy robotniczej" próbowano obsadzić "proletariat w spódnicach" - co także okazało się tylko „umiarkowanym sukcesem”; a teraz przyszła kolej na trzecią falę rewolucji - „walkę kultur”, co elegancko określa się mianem wielokulturowości, w skrócie – „multi-kulti”.

A ponieważ egzotycznych "kultur" było w powojennej Europie "jak na lekarstwo" - więc trzeba było je tu sprowadzić, czego - małymi kroczkami, ale systematycznie - dokonywano już od lat 60-tych.

Efektem jest przymusowa, niechętnie widziana i ahistoryczna koegzystencja na jednym terytorium milionów ludzi różnych wyznań, kultur i systemów wartości, co automatycznie stwarza konflikty, gdyż, jak to ujął prof Koneczny - „nie można być cywilizowanym na dwa sposoby”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny

A każda silna grupa etniczna, religijna czy kulturowa w kontakcie z innymi, równie wyrazistymi grupami, upodabnia się do skulonego jeża - konserwatywnie trzymając się swych wartości - gdyż warunkiem przetrwania takiej grupy staje się uwypuklanie różnic wobec otoczenia.

Wymarzonego "postępu społecznego" wtedy nie uświadczysz, chyba że ma on polegać na osłabieniu spójności państwa i rozchwianiu jego instytucji oraz na ciągłych napięciach i konfliktach... Dyktat Rotszyldów (2) – „Ta wasza zakichana Europa ma zostać zniszczona!!!"
A poza tym ta przymusowa wielokulturowość niezmiennie prowadzi do żądania uznania odrębnych praw i odrębnych systemów prawnych dla poszczególnych grup – a muzułmanie okazują się być wprost wymarzonym koniem trojańskim globalistów, przybywając z szariatem oraz głębokim przekonaniem, że cały świat winien podporządkować się islamowi oraz woli Allaha.

Takie rozczłonkowanie system prawngo oznacza zerwanie z oświeceniową zasadą równości wszystkich wobec prawa, ponownie strącając nas w mroki średniowiecza.

A islam może być wspaniałym narzędziem tego procesu - gdyż obok swego niezaprzeczalnego wymiaru transcedentalnego, w sferze społecznej wygląda na produkt swej epoki, optując za "idealnym społeczeństwem" - tak jak ludy pustyni je sobie wyobrażały w VII-VIII wieku naszej ery.

Co prawda świat od wieków był wielokulturowy, a państwa narodowe istnieją dopiero od ok. 200 lat, ale jeszcze nigdy na terenie Europy nie próbowano tak nachalnie pozbawiać większości praw na rzecz mniejszości (w kolonialnej Afryce centralnej przetestowano ten wariant  wobec narodów Hutu i Tutsi, gdzie świadomie oddano całość lokalnej władzy ludowi Tutsi – stanowiącemu ledwie 15% populacji – a po definitywnym odejściu kolonizatorów Hutu - maczetami!!! - wymordowali ok. 800 tys. znienawidzonych Tutsi).

A po nieuniknionej paneuropejskiej wojnie kultur i cywilizacji władzę nad straumatyzowanymi ludźmi – wykorzenionymi i pozbawionymi tożsamości, poczucia godności własnej oraz dziedzictwa kulturowego - ma sprawować samozwańcza „arystokracja ducha” – zgodnie z oryginalnym planem utworzenia „wspólnej Europy”.

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

Szczegóły:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/plan-coudenhove-kalergi-ludobojstwo-narodow-europy-2015-06

Pamiętajmy też, że Rotszyldowie bogacą się od kilkuset lat m.in. finansując obie strony praktycznie każdego konfliktu zbrojnego na ziemi.

I tak to wspierając oraz finansując obecną migrację Rotszyldowie odbierają europejskiemu państwu narodowemu kolejny atrybut suwerenności – prawo obowiązujące wszystkich” - przybliżając chwilę przekształcenia Europy w jeden z dziesięciu regionów pod władzą ICH RZĄDU ŚWIATOWEGO:

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

Ale czemu Rotszyldowie to wszystko robią?

Kiedyś, dawno temu, funkcjonowało w języku polskim słowo „podjudzać”. Oto jego synonimy:

judzić, podburzać, buntować, podbuntowywać, napuszczać, podpuszczać, podszczuwać, szczuć, poduszczać, podbechtywać, podżegać, prowokować, konfliktować, mącić, wichrzyć, intrygować, knuć, † a. podnknować, prowadzić/snuć intrygi, zachęcać do buntu, namawiać do kłótni, wzniecać niepokój, siać niezgodę/ zamęt, wprowadzać ferment

http://www.synonimy.pl/synonim/podjudza%C4%87/

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

Robert Bernard Reich  – amerykański polityk i ekonomista, były sekretarz pracy USA w administracji Billa Clintona. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

No bo gdy już uda się IM podzielić ludzi na zażarcie zwalczające się frakcje – to kto jeszcze będzie miał głowę do tego, by patrzeć IM na ręce? Nigdy nie zapominajmy, że „gdzie dwóch się bije...”

A najlepsze interesy podobno robi się wtedy, gdy krew płynie na ulicach... dosłownie lub w przenośni (jak na początku lat 90. w byłych demoludach, gdzie np w Polsce Rotszyldowie [poprzez Sorosa] legalnie i za 1/10 wartości przejęli cały polski majątek produkcyjny –  stanowiący zastaw kredytów Gierka i Jaruzelskiego - gdy rodzimi oligarchowie oraz była nomenklatura musieli się zadowolić przysłowiowymi okruchami z pańskiego stołu...)

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”

Ale mimo wszystko pozostaję optymistą
– bo siły ciemności mogą nas zwyciężyć tylko na krótką metę...
 
Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”
... albowiem ...

Dyktat Rotszyldów (2) – „Bo oni mają zniszczyć tę waszą zakichaną Europę!!!”
wink

KOMENTARZE

 • Dałem 5*
  "[Państwo narodowe] pod rządami rotszyldowskiej Unii Europejskiej coraz częściej staje się pasem transmisyjnym do globalistycznej układanki."

  To trzeba często powtarzać, że UE nie jest tworem niemieckim jak indoktrynują żydo-media i potarzają poczciwi głupcy.
 • @Rzeczpospolita 13:52:40
  Trudno się z kolegą nie zgodzić...

  Dziękują za odwiedziny i pozdrawiam.
 • ------ już , już ! miałam się bać :))
  -ale podbudowało mnie ostatnie zdanie

  ---–[ bo siły ciemności mogą nas zwyciężyć tylko na krótką metę...] -----

  Ps. i tego się trzymajmy.

  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/10/fioletowy-pomien-dla-polski-i-dla-swiata.html
 • Autor
  Oczywiście 5* Nigdy nie dość uświadamiania tych podstawowych prawd o planach koszernych Szatanów Zjednoczonych. Pozdrawiam solidarnie. BJ
 • Do @Rzeczpospolita 13:52:40
  Pisze pan ! cytuje
  To trzeba często powtarzać, że UE nie jest tworem niemieckim jak indoktrynują żydo-media i potarzają poczciwi głupcy. !
  !
  Dodam jeszcze że
  Głupcy jeszcze powtarzają za propagandą żydowską ze UE jest tworem Niemiec i Rosji ! A FAKTYCZNIE ZA UE STOJĄ SYJONIŚCI !!!
  wrogowie chrześcijaństwa i białej rasy !
  !
  Bracia Słowianie ! żydostwo syjonistyczne wypowiedziało nam w Europie WOJNĘ ! wojnę rasową która ma białą rasę i chrześcijaństwo zlikwidować ostatecznie !!!!
  !
  Dalej twierdze ze ratunek dla białej rasy i chrześcijaństwa przyjdzie z Rosji i Białorusi ! ROSJA TO JEDYNA SIŁA W ŚWIECIE KTÓRA MOŻE ZLIKWIDOWAĆ syjonizm i lewactwo żydowskie !!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach ! widzicie jak zażydzony jest portal
  neon 24 ! ???? nośny temat na czasie a wpisów jak na lekarstwo !!! bo żydostwo milczy ! nie może i nie chce prawdy pisać o syjonizmie żydowskim o lewackich żydach ! Cisza jak makiem zasiał !!!!
 • @
  "mamy osławioną ustawę 1066, uchwaloną przez sejm w konspiracji przed polską opinią publiczną:"


  znaczy się : "order 66 execute"


  https://www.youtube.com/watch?v=09n0qd_n4c0
 • @Rzeczpospolita 13:52:40
  A mam takie pytanie.

  Media w Polsce należą do niemieckich firm.
  Są więc niemieckie.

  Możesz jakoś uzasadnić swoje stwierdzenie o, jak piszesz - żydo-mediach?

  UE jest tworem niemieckim, tak jak III rzesza była tworem niemieckim.

  Niemcy w czasie II wojny światowej mordowali ludzi.
  Zaprzeczysz temu?
 • @Docent zza morza 14:41:35
  http://cdn2.img.pl.sputniknews.com/images/127/36/1273603.jpg Duńczycy będą musieli polubić halal i czy na Boże Narodzenie pojawi się choinka? Duńscy muzułmanie chcą, aby w szkołach i przedszkolach były zamknięte kabiny prysznicowe, a na obiad podawano mięso halal.

  Poglądy na zasady religijne w życiu powszednim duńskich muzułmanów i duńskich niemuzułmanów bardzo się różnią, pokazuje nowy sondaż Wilke, przeprowadzony na prośbę duńskiej gazety Jyllandas-Posten.

  73,9 % muzułmanów Danii uważa, że w szkolnych kabinach prysznicowych należy zawiesić zasłony, aby po zajęciach WF-u uczniowie mogli umyć się nie będąc przez nikogo widzianymi. Ten pomysł popiera 39,6% Duńczyków.

  Wokół prawa Duńczyków do wieprzowiny i wieprzowych klopsików już rozpętała się wojna. 83,4 % duńskich muzułmanów uważa, że w szkołach i przedszkolach powinno być podawane tylko mięso halal, podczas gdy zgodę na to wyraża tylko 25,7 % całej ludności.
  Już w 2013 roku była premier Danii Helle Thorning-Schmidt głosiła, że w szkołach „powinno być miejsce dla klopsików i wieprzowiny”, podczas gdy minister integracji Danii Dan Jørgensen nie widział żadnego problemu w tym, że dzieciom będzie się podawać mięso halal, przypomina Jyllands-Posten.
  W mieście Randers Duńskiej Partii Ludowej udało się na oficjalnym szczeblu zatwierdzić „duńską kulturę żywieniową” w instytucjach komunalnych.

  „To krok naprzód, dlatego, że odejście od klopsików i jedzenie mięsa halal to dostosowanie się do islamu” – powiedział Martin Henriksen odpowiedzialny za sprawy integracji z Duńskiej Partii Ludowej.
  Mięsno-klopsikowy konflikt w Danii trwa już od kilku lat. Już w 2013 roku jeden z największych duńskich szpitali postanowił ograniczyć się do wydawania pacjentom wyłącznie mięsa halal.
  Kolacja muzułmańska podczas świąt....

  http://cdn1.img.pl.sputniknews.com/images/127/37/1273702.jpg W tym samym roku członek Duńskiej Partii Ludowej Mikkel Denker, który dostał najwięcej głosów na wyborach mera w mieście Hvidovre, leżącym w pobliżu Kopenhagi, podpisał porozumienie z obecną mer miasta, że ustąpi jej stanowisko mera w zamian za gwarancję, że na centralnym placu miasta znów pojawi się bożonarodzeniowa choinka, którą wcześniej zlikwidowano, a w stołówkach dla biednych znów będą podawane klopsiki i żeberka wieprzowe (wcześniej te dania zamieniono na mięso halal).

  Od tej pory mięsne klopsiki w Danii nabrały znaczenia symbolicznego. W kwietniu 2015 roku duńska królowa Małgorzata II powiedziała, że Dania, przyjmując wielu migrantów, ma prawo stawiać im określone wymagania. Wypowiedź ta wywołała gorące spory, a po jakimś czasie królowa musiała wystąpić z wyjaśnieniem, wspominając również temat mięsa:
  — Mowa nie o klopsikach. Mowa o tym, aby adaptować się do warunków panujących w państwie, do którego przyjeżdżasz – powiedziała królowa.
  Co ciekawe, od lipca 2015 roku w Danii zakazany jest ubój rytualny, a mięso halal pochodzi wyłącznie z importu.

  Ps....No i Duńczycy zaczynają sie dlawić "ogonem" multi kulti. Bo przecież wiadomym było od początku, że Islam ekspanduje wyłącznie w celu WROGIEGO PRZEJĘCIA!!!!! - 83,4 % duńskich muzułmanów uważa, że w szkołach i przedszkolach powinno być podawane tylko mięso halal, podczas gdy zgodę na to wyraża tylko 25,7 % całej ludności:
  Czyli więcej niż jedna czwarta Danii już jest przez nich zdobyta,dalej pójdzie już gładko.....
 • By nie dopuścić do szerzenia zła na świecie trzeba mu przeciwdziałać.
  Popatrzmy co w tym względzie robi I światowa liga z Rosją i jej prezydentem
  Władymirem Putinem na czele . Wystąpienie prezydenta Rosji Władymira Putina na plenarnej sesji XII Międzynarodowego Dyskusyjnego Klubu „Wałdaj” . Tematem obecnego posiedzenia jest " Wojna i pokój w świecie : człowiek , państwo i groźba dużego konfliktu XXI wieku „


  https://www.youtube.com/watch?v=jCell2B-ERc
 • @Maciej Piotr Synak 12:02:08
  No i nie ma odpowiedzi...

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30