Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
268 postów 758 komentarzy

Co nam niesie los?

Docent zza morza - Ostrzegam - powielanie kremlowskich majaków akceptuję tylko z dopiskiem "jako prorosyjski troll" - inaczej wypad. O ich metodach, chwytach i argumentach - patrz: http://prognozydocenta.salon24.pl/630598,jak-sobie-radzic-z-ruskim-trollem

Upadek żydowskiego kłamstwa oświęcimskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czas rozbroić minę, na którą wsadzili nas żydzi oraz ich agenci - hagadę o "polskim udziale w holokauście". Na początek ekshumacja w Jedwabnem - a potem ruszy lawina, która ich pogrzebie. Bo rok 2018 to przecież początek ZŁOTEJ POLSKIEJ DEKADY, ;-)

Żydzi wprowadzili do międzynarodowego porządku prawnego pojęcie  „kłamstwa oświęcimskiego”  – „twierdzenie w języku prawnym przyjmujące, że powszechnie przyjęta interpretacja  Holocaustu jest albo w dużym stopniu przesadzona, albo całkowicie zafałszowana.” (...)

„Kłamstwo oświęcimskie jest powszechnie potępione, jako niezgodne z prawdą historyczną oraz niezgodne z pamięcią i czcią dla ofiar Holocaust:” (...)

„Według byłego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Leona Kieresa i szefa pionu śledczego IPN  Witolda Kuleszy także mówienie o „polskich obozach zagłady” zalicza się do kłamstwa oświęcimskiego.(...)

Na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest  przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości[7].

Czynami określonymi w art. 1 pkt 1 ustawy są:

 a) popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: 

  zbrodnie nazistowskie, 

  zbrodnie komunistyczne, 

– inne przestępstwa stanowiące  zbrodnie przeciwko pokojowi,  ludzkości lub zbrodnie wojenne. 

b) inne represje z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, a ujawnione w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego[8]. 

Podkreślić należy, że ustawa zabrania negacji „wszelkich zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne, zarówno w mutacji faszystowskiej, jak komunistycznej. Równie zasadnie wolno zatem mówić o „kłamstwie katyńskim”.

- => Kłamstwo oświęcimskie

Wydarzenia ostatnich dni sprawiły, że ostatecznie spadły nam łuski z oczu i dotarła do nas druzgocąca prawda o skali żydowskiej hagady od lat oczerniającej naród polski i oskarżającej nas o zbrodnię ludobójstwa na Żydach.

To żydowskie kłamstwo oświęcimskie wspierało się dotąd na dwóch filarach: 

„p           +         „p

o                        o

l                         l

s                       s

k                        k

i                         i

e

                          u

o                        d

b                        z

o                        i

z                        a

y”                       ł”

Ten pierwszy filar to w zasadzie właśnie został zdruzgotany i strona żydowska doskonale zdaje sobie sprawę ze swej historycznej porażki – stąd tak niesamowity krzyk pod niebiosa w ich mediach.

A ten gmach kłamstw, półprawd, przemilczeń i wyolbrzymień to traci teraz swą stabilność, opierając się tylko na jednym – i to wielce wątpliwym – filarze. Bo ostateczny upadek tego drugiego filara też jest już tylko kwestią czasu. I oni też to wiedzą...

Wyolbrzymiając skalę jednostkowych i sporadycznych ataków na Żydów podczas okupacji niemieckiej – a które razem z przypadkami szmalcownictwa i denuncjacji (gdzie polskie były jedynie marginesem olbrzymiej żydowskiej kolaboracji z Niemcami) były przecież potępiane przez polskie społeczeństwo oraz karane przez polskie państwo podziemne!!! – strona żydowska od lat bezkarnie szkalowała nas w oczach świata.

Ale też i tego kłamstwa nie da się już dłużej – w obliczu zdecydowanej postawy naszego rządu, państwa i społeczeństwa – powielać. Stąd zmiana taktyki.

Ostatnią, desperacką ich wersją (lansowaną obecnie przez, a jakże -  J.T. Grossa, obwożonego teraz po stolicach i redakcjach europejskich) jest popiskiwanie o polskiej „bierności w obliczu Zagłady”.

Niewątpliwie ten perfidny atak ma na uwadze dalsze oszukiwanie społeczeństw zachodnich nie mających pojęcia o realiach okupacji niemieckiej ani skali terroru w Generalnej Guberni oraz na terenach przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej (bo nie była to Rzesza „Nazistowska”).

image

Jest on także wyrazem słabo uświadamianej sobie własnej nardowej megalomanii – bo zakłada, że w obliczu kar i represji niemieckich – Polacy byli zobowiązani kosztem własnego życia nieść pomoc Żydom, skazując jednocześnie na śmierć własne rodziny.

image

Ale gdy się uważa, że ... – „Dla Polaków [śmierć] to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna... śmierć, jak śmierć... A dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym”  / - /Prof. Barbara Engelking-Boni, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów,  TVN 24 "Kropka nad i " 09.02.2011

Gdybyśmy jeszcze mieli jakiekolwiek wątpliwości, że „wszyscy są sobie równi”i "wszyscy są braćmi" ...

Efektem upadku tej formy kłamstwa oświęcimskiego będzie więc niewątpliwie „faza dialogu” ze stroną żydowską, na co wskazują intencje pana prezydenta i skierowanie podpisanej nowelizacji ustawy o IPN do Trybunału Konsytucyjnego, w celu doprecyzowania szeregu pojęć prawnych.

Czyli przepisy ustawy wchodzą w życie, ale nadal możemy sobie "podialogować" ze stroną żydowską.

Tylko z kim i o czym?

Z Izraelem? Swiatowym Kongresem Zydów? Z Forum Zydów Polskich? Z amerykańskim AIPAC? A może od razu z samymi Rotszyldami...?

Ja to bym stawiał na Rotszyldów... ale czy ktokolwiek nas do nich w ogóle wpuści...?

A ponadto, jak długo zawarte kompromisy i wspólnie wypracowane porozumienia będą tym razem obowiązywać? Bo rząd izraelski pokazał nam ostatnio b. dobitnie, ile warte są jego "konsultacje, zapewnienia i ustalenia".

A jak wygląda „dialog z żydami”, to dokładnie opisał  ks. prof. Chrostowski - =>Dialog z żydami rozkłada nas od środka

image 

Dialogowanie z Zydami ma niewiele sensu z uwagi na ich"płynną" talmudyczną etykę sytuacyjną - bo coś raz może być dla nich prawdziwe i chwalebne, a raz naganne - zależnie od okoliczności - co robi słuszne wrażenie ciągłego odwracania kotem ogonem.

A poza tym, to oni tak łatwo nie ustąpią w sprawie rzekomo należnych im miliardów dolarów "za mienie bezspadkowe" ani w kwestii reprywatyzacji. "Goje to mają się zadowolić 20% wartości, ale nam to należy się 100, o ile nie 120% wartości."

A osiągniętego kompromisu to będą pewnie przestrzegać tylko tak długo, jak to będzie da nich wygodne – bo w świecie Talmudu nie obowiązuje rzymska zasada Pacta sund servanta„Umów należy dotrzymywać.” I to jest kolejna cywilizacyjna różnica między nami...

I dlatego trzeba tu być silnym oraz maksymalnie twardym i stanowczym – by nasza moc odstraszała i zniechęcała do jakichkolwiek przyszłych podjazdów. Stąd nasilanie się antypolskich ataków, w miarę jak od dwóch lat rośniemy w siłę...

P.S. W ich polskojęzycznych mediach trudno jest znaleźć informację o dymisji amerykańskiego wiceministra SZ, wymuszonej przez prezydenta Trumpa, w związku z wydaniem antypolskiego i prożydowskiego oświadczenia Departamentu Stanu, że nasza penalizacja oszczerstw niezgodnych z prawdą historyczną „zagraża sojuszniczym zobowiązaniom USA wobec Polski”. - = >Trump zażądał dymisji Podsekretarza Stanu

Ale ich media w Polsce tego faktu to już w ogóle nie nagłośniły...?

Wspomniała o tym - i to dziwnym tonie - tylko www.niezalezna.pl - => Dymisja w Departamencie Stanu

Zaraz, zaraz – a kto to prowadzi nieustanną wojną hybrydową przeciw nam, m.in. ciągle strasząc nas osamotnieniem w świecie oraz podważając wartość naszego członkostwa w NATO? - => Hybrydowa wojna z Polską

image

KOMENTARZE

 • Autorze
  Okazuje się, że żydzi mogą demonstrować i tego w Izraelu nikt nie potępia, a Polakom w Warszawie zabroniono, bo to antysemityzm. I jak tu nie być antysemitą?
 • Autorze
  Jeszcze parę lat temu 150 żyjących żydów w Izraelu pobierało emerytury z Niemiec za wierność Niemcom, czyli służbę w Wehrmachcie i zabijanie swoich!
 • Autorze
  Jest petycja o wznowienie ekshumacji w Jedwabnem.

  http://citizengo.org/pl/84089-petycja-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej
  Poprzednia próba w roku 2001 została przerwana na skutek protestu środowisk żydowskich i to w momencie, kiedy w masowych mogiłach zaczęto znajdować łuski z karabinu Mauser.
 • @Docent zza morza
  W związku z obecnie mającymi miejsce nieustającymi żydowskimi atakami na Polskie Państwo i Polskie Ambasady żądamy od Rządu "Dobrej zmiany" zajęcia oficjalnego stanowiska zgodnego z Polską racją stanu w tej sprawie! Żądamy oficjalnego opublikowania na stronach rządowych listy nazwisk obywateli Izraela którzy w ciągu minimum ostatnich 10-ciu lat TAK! otrzymali obywatelstwo Państwa Polskiego, lista nazwisk i POWODU dla którego obywatelstwo Polskie zostało przyznane. Dodatkowo opublikowania pełnej listy nazwisk obywateli Izraela pobierających jakiekolwiek świadczenia fundowane przez Polskiego podatnika! Pełna lista, nazwiska, obecny adres zamieszkania, kwota świadczeń i POWÓD dla którego świadczenie zostało przyznane i jest wypłacane! Naród Polski ma PRAWO do tej skrzętnie i wstydliwie ukrywanej wiedzy! NIC O NAS BEZ NAS!
 • @kula Lis 67 15:15:51
  Podpisałem, brawo, ;-)
 • @Docent zza morza 15:28:56
  Żydokomuna zasłania się dziś żydowskim pochodzeniem żeby dalej trzymać Polaków za gardło jak za czasów UB. Jeśli Izraelowi i USraelitom to nie przeszkadza, znaczy, że ich popierają.
 • @kula Lis 67 15:24:17
  Pod takim żądaniem to warto szukać, żeby się choć 100.000 ludzi podpisało.
  W końcu od tych "kwitów" zależy, kogo ŚWIAT nazwie Polakiem!
 • Największe „kłamstwo oświęcimskie”
  .
  - https://marucha.wordpress.com/2017/12/06/jak-dzielnie-zydowscy-zolnierze-hitlera-walczyli-ze-slowianami-w-tym-polakami-i-swoimi-wspolbracmi-w-interesie-niemiec/#comment-719321

  "Kłamstwem oświęcimskim" jest też, że to żydzi byli likwidowani w Oświęcimiu/Auschwitz, to jest pospolite kłamstwo, obóz w Oświęcimiu był bowiem zarezerwowany dla Polaków, żydzi byli kierowni do Brzezinki/Birkenau. Wszakże nie bez współudziału "naszego" papieża zarekwirowali Oświęcim dla swych potrzeb "przemysłu holkaustu".

  "Dialogowanie z Zydami ma niewiele sensu z uwagi na ich"płynną" talmudyczną etykę sytuacyjną"

  - https://marucha.wordpress.com/2017/10/05/nawoz-historii-w-walce-o-okruszki/#comment-705865

  po prostu "Synagoga jest źródłem wszelkiej zbrodni." Dlaczego ignorujemy fakt, że synagoga jest światową czyli globalną siecią przestępczą i to od tysiącleci i dysponuje niebywałym doświadczeniem i metodami w grabieży narodów ją goszczących. Jakimż trzeba być ciemniakiem, aby przyjmować, że wyznawców judaizmu, tej ideologi przestępstwa i zbrodni, można oswoić i okiełznać.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/
 • @Laznik 18:25:50
  "Szliśmy pod karabinami polskich żołnierzy". Wymysły uczestniczki protestu w Tel Awiwie.

  http://niezalezna.pl/216633-szlismy-pod-karabinami-polskich-zolnierzy-wymysly-uczestniczki-protestu-w-tel-awiwie
 • @
  Łatwiej o rzetelny artykuł w prasie izraelskiej niż polskiej. Włosy dęba stają, gdy się czyta to co w naszej prasie wypisują ludzie z obywatelstwem polskim
 • eita
  https://pbs.twimg.com/media/DVlyJ8eW0AAPsY2.jpg
 • @kula Lis 67 15:56:28
  https://pbs.twimg.com/media/DViBmNvXkAEJ0BM.jpg
 • POLAND - lost 6 million citizens in WWII -
  3 million Jewish Poles and 3 million non-Jewish Poles. The former were not citizens of Israel (which did not exist at the time). Poland has the right to issue an anti-defamation law to defend historical truth about her own people.

  https://pbs.twimg.com/media/DVnjvmTUMAEnyFt.jpg
 • @laurentp 16:08:22
  A może ?

  https://pbs.twimg.com/media/DVnhk4PV4AAFgrp.jpg
 • @Husky 21:14:35
  ;-)
  Pozdrawiam.
 • @AgnieszkaS 22:01:54
  business is business

  pzdr.
 • @Husky 22:16:46
  Nie oburzają mnie żadne żądania żydów, tak jak nie oburza mnie smród gówna w wychodku. Bardziej oburza mnie to, że żydzi ten majątek przecież dostaną od polskich rządów, przy totalnej obojętności hołoty, jaka zamieszkuje tereny Polski i podaje się za Polaków.


  https://i1.wp.com/www.klubinteligencjipolskiej.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/%C5%BBydzi-i-antysemityzm.jpg?zoom=2
 • @Husky 22:16:46
  Co wolno Izraelowi, to nie tobie Polsko! Nie milkną echa decyzji dotyczącej nowelizacji ustawy o IPN. Strona amerykańsko-izraelska wytacza przeciwko Polsce coraz to cięższe działa.

  Wśród ostrzeżeń realnie zarysowana została groźba utraty przez Polskę pozycji sojusznika Waszyngtonu.

  Podobne opinie ferowane przez przedstawicieli Departamentu Stanu USA to wszak nie byle co.

  Aktywne pozostają także międzynarodowe środowiska żydowskie. Obok argumentów ocierających się o zarzut „negacjonizmu” Holocaustu pojawiają się także coraz bardziej nerwowe i natarczywe żądania rewindykacji majątku pozostawionego przez obywateli II RP pochodzenia żydowskiego.

  W przypadku braku spadkobierców majątek miałyby dziedziczyć organizacje zrzeszające ocalałych z zagłady Żydów. Stanowiłoby to zapewne ewenement nie znajdujący dotąd precedensu w historii prawa międzynarodowego!

  Głosom zza Oceanu towarzyszą wypowiedzi zawsze usłużnych w podobnych sytuacjach przedstawicieli rodzimej „partii żydowskiej”. Salonowa elita do dotychczasowych przewin rządzących dodaje nową, największą i najstraszniejszą zarazem – antysemityzm. Dbasz o dobre imię Polski, toś antysemita.

  Poczytni redaktorzy i salonowe autorytety za nic mają też fakt, iż rząd Morawieckiego, przygotowując nowe przepisy, które stały się podstawą do nagonki na Polskę i Polaków na niespotykaną dotąd skalę, wzorował się jedynie na… prawie izraelskim. W izraelskich przepisach znajdujemy wszak bliźniaczo brzmiące zapisy. Co wolno jednak Izraelowi, to nie Tobie Polsko!

  Pomimo to nie brak nad Wisłą osób, które odmawiają Polsce praw do regulacji, których funkcjonowanie spotyka się z ich pełną aprobatą w odniesieniu do innych państw.

  Przykład? Premier Izraela Benjamin Netanjahu skrytykował niedawno publicznie działalność Georga Sorosa za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Izraela. Owo mieszanie się polegać miało przede wszystkim na organizowaniu protestów i wystąpień sprzeciwiających się deportacji z Izraela uchodźców, głównie z Erytrei i Sudanu, których w Izraelu określa się mianem „infiltratorów”. Gdy podobne działania podejmowane są przez Budapeszt lub Warszawę, rodzimi komentatorzy nie ustają w manifestowaniu swego oburzenia. W odniesieniu zaś do Izraela podobne regulacje traktowane są za w pełni uzasadnione prawo do ochrony własnych obywateli i terytorium. Nie zapominajmy jednak, że co wolno…

  Konflikt władz polskich z dwoma mocarstwami, z którymi sojusz polityczno-wojskowy stanowi w dużej mierze fundament istnienia III RP, rozgrywa się póki co na gruncie polityki historycznej. Sytuacja jest jednak dynamiczna i cała sprawa szybko może przerodzić się w spór, który naruszy dotychczasowe geopolityczne status quo.

  Znamienne pozostaje, iż wsparcia Warszawie udzieliły już Berlin i Moskwa.

  Jednak, czy władze polskie zdecydują się na „odwrócenie sojuszy”, co może doprowadzić do trwałego przemodelowania nie tylko regionu, ale być może i całej UE, pokażą dopiero najbliższe miesiące.

  Wszystko zależy od determinacji i konsekwencji władz, a z tą jak wiemy bywa różnie, tym bardziej, że przed nami kolejny znaczący sprawdzian „lojalności” wobec Wielkiego Brata, jakim będą zbliżające się wielkimi krokami obchody rocznicy marca 1968.

  Maciej Motas
  http://mysl-polska.pl

  Jeśli nasz „największy sojusznik” traktuje nas jak wrogów, to właściwie po jaki ch…j nam taki „sojusz”? Bez tego sojuszu gorzej nie będzie.
  A sam sojusz jest tyle wart, co wszystkie poprzednie sojusze zawierane z Zachodem, czyli gówno.
 • @Husky 22:16:46
  Żydzi kolaborujący z Niemcami II WW.

  https://youtu.be/Z0dwNbzzO2w
 • @Husky 22:16:46
  Żydzi sprzyjają takim którzy mają podobne cechy charakteru, tj skurwielom, a najbardziej sprzyjają Niemcom. Wiele ludzi w Polsce ratujących żydów kierowało się chrześcijańskim miłosierdziem ale oprócz miłosierdzia zabrakło im zdrowego rozsądku. Żydzi nie zasługują na żadną pomoc, są jak jadowite węże, których nie można oswoić i które w każdej chwili mogą ukąsić, co zresztą na każdym kroku udowadniają. Z tych ocalonych rekrutowały się bestie w ludzkiej postaci jak Berman, Brystrygierowa, Stolzman i tysiące innych kanalii.
 • @Husky 22:16:46
  Minister spraw zagranicznych: W Jedwabnem Polacy zabili Żydów i tego nikt się nie wypiera. Gross ma prawo do swoich poglądów

  – W Jedwabnem Polacy zabili Żydów i tego nikt się nie wypiera. Ustawa nie zmienia historii. Nie można jednak piętnować narodu za działania jednostek, a nawet grup osób, które zabijały lub wydawały Żydów – powiedział w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz.

  – Prowadzimy rozmowy. Premier Izraela czy ambasador Anna Azari szukają porozumienia z Polską. Izraelski MSZ pozytywnie przyjął wystąpienie prezydenta Dudy – jako kontynuację dialogu. Nikt nie zamierza karać świadków historii czy historyków. Nie możemy jednak dopuszczać do dalszego zakłamywania historii – zapewnia minister. – Profesor Tomasz Gross jest naukowcem i mimo że nie zgadzam się z tezami jego prac, to ustawa go nie dotyczy. Jest swoboda prowadzenia badań naukowych i prof. Gross ma prawo do swoich poglądów. On nie używa określenia „polskie obozy śmierci”.

  Czaputowicz w młodości był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” (tego samego, do którego należeli Jacek Kuroń, Adam Michnik, Seweryn Blumsztajn).

  – To człowiek, którego poznałem pod koniec lat 80., zawsze związany z ludźmi typu Bronisław Geremek, czyli z taką lewicą laicką; człowiek, który od 1990 r. już jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na różnych stanowiskach i którego poglądy są głęboko dalekie od naszych niepodległościowych postulatów i marzeń. Jestem zaskoczony, że tego typu człowiek, człowiek z korporacji Geremka, która dominuje i rządzi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od początku istnienia III RP, naraz zostaje wysunięty na szefa resortu, który jest jednym z najważniejszych dziś resortów w realizacji polskiej polityki. (…) Dziś tak lewacko usposobieni działacze tworzą trzon służb specjalnych, a zapewne za chwilę zaczną tworzyć człon polskiej dyplomacji, bo pan Czaputowicz natychmiast naściąga byłych WiP-owców na różne placówki – mówił o ministrze w wywiadzie dla „Radia Maryja” Witold Gadowski.

  http://dzienniknarodowy.pl/minister-spraw-zagranicznych/
 • @AgnieszkaS 19:20:06
  To tak, jakby organizacja Polska zgłosiła się do władz USA o oddanie terenu, na którym stoi miasto Chicago, ponieważ kiedyś należał faktycznie do Polaka. Wyśmialiby tę organizację i oskarżyli o wymuszanie pieniędzy.
 • @Husky 19:28:50
  Na tym zdjęciu, to Róża coś tam, czy sama madame Applebaum?
  Naprawdę - są nie do odróżnienia...

  Pozdrawiam.
 • @Docent zza morza
  https://niezlomni.com/wp-content/uploads/2017/08/pjimage.jpg

  Przerażająca decyzja Chaima Rumkowskiego: ,,Bracia i siostry! Oddajcie mi je! Ojcowie i matki – dajcie mi swoje dzieci!” Na żądanie Niemców o wydanie, czyli w sumie skazanie na pewną śmierć, tysięcy Żydów, zareagowali odmiennie. ,,Król getta” w Łodzi Chaim Rumkowski zdecydował, że spełni rozkaz i wyśle do obozów zagłady dzieci, starców i chorych. Adam Czerniaków w Warszawie wybrał inną drogę, która też jednak nikogo nie ocaliła. We wrześniu 1942 roku Niemcy zażądali w łódzkim getcie wydania 20 tysięcy Żydów. Stojący na czele społeczności żydowskiej Chaim Rumkowski podjął w związku z tym przerażającą decyzję. ,,Król getta” postanowił, że aby ocalić siebie i innych, na pewną śmierć wyśle dzieci, starców i chorych. Bracia i siostry! Oddajcie mi je! Ojcowie i matki dajcie mi swoje dzieci! Oddajcie mi chorych. W ich miejsce możemy ocalić zdrowych przemawiał do Żydów Rumkowski, wyliczając, że dzieci i starsi to tylko 13 tysięcy osób, a z Niemcami umówił się na 20 tysięcy. Na śmierć postanowił wysłać też chorych. Jednocześnie w swoim apelu podkreślał, że wytargował u Niemców 4 tysiące ludzi. Wspomniał też o warunku, który postawili. Dzieci musiały być do 10. roku życia. Rumkowski miał wybór. Mógł krwawą akcję przeprowadzić sam, na co się w końcu zdecydował, lub zostawić sprawę Niemcom. Muszę odciąć gałęzie, aby ocalić pień. Każdy z nas karmi chorych płacąc własnym zdrowiem, oddajemy nasz chleb chorym. Dajemy im nasze skromne racje cukru, nasz niewielki kawałek mięsa. I jaki jest rezultat? To nie jest dość żeby wyleczyć chorego i sami popadamy w chorobę. Oczywiście takie poświęcenia są najpiękniejsze i szlachetne. Jednakże są czasy, które kiedy trzeba wybrać, poświęcić chorych, którzy nie mają najmniejszej szansy na wydobrzenie i także czynią innych chorymi, czy ratować zdrowych powiedział Rumowski, który przekazał, że spełnienie żądań Niemców zapewni spokój w getcie. I podkreślał, że część, która zostanie ocalona przez poświęcenie 20 tysięcy osób, jest większa niż ta, która zginie.

  Całość pod linkiem. https://niezlomni.com/przerazajaca-decyzja-chaima-rumkowskiego-bracia-i-siostry-oddajcie-mi-je-ojcowie-i-matki-dajcie-mi-swoje-dzieci/
 • Zbrodniarz wojenny Chaim Rumkowski
  .
  @kula Lis 67 13:21:47

  jest jednym z bardziej znanych żydowskich zbrodniarzy wojennych. Spośród żydowskich zbrodniarzy wojennych, którzy podobnie jak Eichman organizowali ekterminację ludności żydowskiej, żaden nie został oskarżony przed sądem, o skazaniu to nawet nie wspomnę.

  Czym różnił się Ch. Rumkowski od Eichmana, poza obrzezaniem ? Czym różniły się ich czyny ? Iluż szmalcowników rekrutowało się spośród żydowskiej swołoczy ?

  Powstanie "przemysłu holokaustu" było możliwe jedynie dzięki chucpie aglosaksońskich zbrodniarzy żydowskich w gruncie odpowiedzialnych II Wojnę i jej ekscesy, za jej finasowanie, jak też bezmyślnej potulności i łaszeniu się ludności rodzimej wobec syjonistycznych okupantów zarówno na wschodzie jak i na zachodzie.

  Co nas Polaków mogą obchodzić jakie żydowskie ofiary, które bałamucą nasze głowy od siedmiu dziesięcioleci, skoro my utraciliśmy w efekcie II Wojny ok. 20% ludności, skoro do dziś ignorujemy mord masowy na naszych rodakch na Wołyniu, skoro nie ptrafimy opłakiwać nawet naszych ofiar, oszołomieni wyciem żydowskich płaczek zaisntalowanych w naszym kraju ?

  - https://pppolsku.wordpress.com/2017/02/22/wykaz/

  Polska i Polacy byli najwIększymi ofiarami tej wojny.

  Jak do tego doszło, że utraciliśmy wszelkie poczucie własnej wartości i goności, że obcy dyktują nam, które ofiary są godne opłakiwania i opłacania, gdy nasze własne są co najwyżej zwykłą duperelą:

  - https://www.youtube.com/watch?v=Tyyi-NimsJU

  Ta swołocz w cytowanym powyżej wideo żeruje na naszym narodzie od dziesieęcioleci, prawie od tysiąclecia.
 • @Laznik 15:15:15
  "Czym różnił się Ch. Rumkowski od Eichmana, poza obrzezaniem?2
  ....................................
  Może to pana zaskoczy, ale Eichman też był obrzezany.
 • A więc jaka różnica ?
  .
  @Docent zza morza 18:32:19

  Nie zaskoczyło by to mnie, wzorce tzw. "holokaustu" są dobrze znane, wskazuje je powyżej w jedynm z linków. Też gdzieś czytałem już o takim podejrzeniu odnośnie Eichmanna. W gruncie rzeczy naziści pojmowali się jako wykonawcy zadania, likiwdacja hołoty aszkenazyjskiej była jednym z elementów tego zadania, inny aspekt zagadnienia

  - http://old.relay-of-life.org/pl/chapter.html

  Operacja "UE" jest w końcu kontynuacją operacji "III Rzesza". Co bardziej spostrzegawczy już dawno zarejestrowali, że UE jest zarządzane totalitarnie.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PEU

  Eichmann wcale nie zamierzał początkowo likwidować, czytałem, że był rzecznikiem ich deportacji chyba na Madagaskar. Decyzję o likwidacji nie on podejmował, był jedynie podwykonawcą. Chyba zlikwidowano go jedynie, aby uspokoić nieco zaniepokojone ofiary tzw. "holokaustu", które zaczęły podejrzewać, kto jest w istocie odpowiedzialny za likwidacJę członków ich rodzin. Także w Izraelu jest przecież parę osobników, którzy już dawno przejrzeli tę sprawę.

  Wiarygodnym wydaje się uzasadnienie, że zlecenie o likiwdacji przyszło zza oceanu, zresztą podstawy decyzji przygotowywane były we wcześniejszych dziesięcioleciach, są liczne opracowania na temat tzw. "kwestji żydowskiej". Kongres w Bazylei był istotnym elementem w procesie rozwiązania "kwestji żydowskiej" i kanalizowania ruchu tej populacji na BW.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY